راهبردهای بازاریابی / رو به سوی آینده

راهبردهای بازاریابی / رو به سوی آینده

راهبردهای بازاریابی / رو به سوی آینده

امروزه بازاریابان با سیر شتابان تغییرات در حوزه های گوناگون کتاب، گفتگوهای اینترنتی، رسانه های جمعی و … مواجهند که باعث ایجاد تغییرات شگرفی در محصولات، بازارها و رهیافتهای بازاریابی می شود.

در الگوی قدیمی که در آن، کسب و کاری ایجاد می شد و بازاریابان در مورد آن صحبت می کردند و مشتریان گوش می سپردند و در نهایت فروش حاصل می شد، اقتصادی ارائه می شد که در آن با همکاری مشتریان، بازاریابی با تعاملات دو طرفه، محصولات سفارشی را از طریق کانال هایی عرضه می کرد. با این وجود، متفکران هنوز به یک جمع بندی نهایی برای تعریف یگانه ای از نحوه مواجهه بازاریابان نرسیده اند.

 

marketing_future

راهبردهای بازاریابی

ادامه مطلب

اگر می خواهید نیرو استخدام کنید، بخوانید

اگر استخدام در افق آینده ی شرکت شما قرار دارد، چند تغییر کوچک در این چشم انداز وجود دارد

که باید مراقب آنها باشید. این روند ها و تغییرات مرتبط با آنها را آدام رابینسون، مدیرعامل شرکت تولید کننده ی نرم افزار استخدام و فناوری استعدادیابی Hireology پیش بینی کرده است. نرم افزار او تنها در امریکا و کانادا توسط بیش از ۲۵۰۰ شرکت مورد استفاده قرار می گیرد.

2437a03c-027b-4907-82a5-7b1f0ff132a6

ادامه مطلب