تقلید از عوامل اصلی عدم موفقیت است

در خصوص الگوبرداری و تقلید در اجرا اظهار داشت: زمانی که من وارد حیطه اجرا شدم تعداد شبکه‌ها و مجریان کم بود و این موضوع باعث شد از کسی الگوبرداری نکنم البته تقلید با الگوبرداری متفاوت است اگر چه تقلید کردن در قرائت قرآن یک روش خوب است اما در اجرای نقطه ضعف بوده و آفت اجرا محسوب می‌شود.

ادامه مطلب