ثروتمندترین زنان تاریخ

تاریخ گواه این است که زنان برای ثروتمند شدن همیشه شرایط سختی داشته‌اند.

از قانون ارجح بودن مردان تا قوانین منع مالکیت زنان که همه و همه سبب محدود شدن شمار زنان سرمایه‌دار و بانفوذ در طول سال‌های متمادی شده است.

2437a03c-027b-4907-82a5-7b1f0ff132a6

ادامه مطلب